Mělník logoorganizátorem Mělnických trhů v roce 2019 je Pavel Chorouš

kontakt na organizátora:
informace k prodeji, tržnímu řádu, přihláškám na trhy

Pavel Chorouš, tel.: 777 628 826, email: pavel.chorous@seznam.cz